top of page
Informace o tzv. cookies
Informace o rozsahu a účelu zpracování údajů z koncových zařízení v síti elektronických komunikací (tzv. cookies)
___________________________________________________________________________
Slavamir Šnajdr,
zapsaný v živnostenském rejstříku, sídlem 602 00 Brno, Orlí 485/4, 602 00 Brno, IČO: 76471390, tel.: 725090720, e-mail: info@tcminnerbalance.cz, jako podnikatel, který prostřednictvím internetového prohlížeče při načtení své webové stránky hodlá používat nebo používá síť elektronických komunikací k ukládání údajů (např. malých textových souborů, tzv. cookies) do koncových zařízení účastníků sítě nebo uživatelů služeb poskytovaných prostřednictvím sítě, tzn. do jejich počítačů, tabletů nebo mobilních telefonů apod., anebo tak hodlá činit nebo činí k získávání přístupu k údajům, které jsou uloženy v koncových zařízeních těchto osob, 
předem informuje tyto osoby za účelem ochrany důvěrnosti komunikací o rozsahu a účelu zpracování takto získaných údajů. 
Podnikatel zároveň nabízí těmto osobám možnost takové zpracování odmítnout. 
Rozsah a účel zpracování údajů, jakož i nabízená možnost jejich odmítnutí jsou následující:
 
Veškerý rozsah                                            Účel:                                             Možnost odmítnutí:
                                        Základní funkcionalita webové stránky                                        x
                                  Měření webového provozu (Google Analytics)                                  x
                                  Měření webového provozu (Facebook Pixel)                                     x
                   Zajištění propojení webu s platební bránou (bez osobních údajů)               x
                             Zjištění zeměpisné polohy návštěvníka webové stránky                      x
                           Zachování přihlášení návštěvníka na webovou stránku                         x
                 Zachování položek v nákupním košíku návštěvníka na webové stránce       x              
                   Cílení a personalizace reklam nebo jiného zobrazovaného obsahu              x                         
                   
 
Odmítnout rozsah a účel zpracování údajů lze i pomocí nastavení internetového prohlížeče nebo jiné aplikace účastníka sítě elektronických komunikací či uživatele služeb takto poskytovaných.
bottom of page