top of page

Věříme, že pokud dojde k harmonii na straně ženy Yin, pozitivně ovlivní i harmonizaci muže Yang. Proto se v centru TCM Inner Balance zaměřujeme především na zdraví žen. Harmonie ženy je zdrojem harmonické společnosti. Pomáháme ale všem lidem, kteří jsou otevřeni novým věcem a hledají cestu k vnitřní rovnováze. 

tcminnerbalance_1920-38.jpg

Tradiční
čínská medicína

TCM je filozofický a holistický přístup léčby.
Koncept, který je nedílnou součásti přírody, Země
a celého vesmíru. Všechno je propojeno a vše
se navzájem ovlivňuje.  TCM hledá příčiny zdravotního problémů skrze fyziologickou, emocionální a duševní cestu.
Je jedním z nejstarších léčebných oborů vůbec. V Číně
se v praxi používá tisíce let a pro svoji účinnost
se rozšířila i do dalších částí světa.
Léčba je založena na bylinné terapii, která pracuje
se stovkami bylin. Bylinná směs je sestavena vždy individuálně, na základě vaší diagnózy dle TCM.           
Bylinky jsou nejdůležitější modalitou v TCM. Pro svoji komplexnost a efektivitu při léčbě jsou doplňovány akupunkturou, baňkováním, moxováním a gua-sha.
V našem centru spojujeme tradiční vědění s moderními poznatky medicíny.
tcminnerbalance_1920-7.jpg
tcminnerbalance_1920-70.jpg
tcminnerbalance_1920-67.jpg

Slavamir
Šnajdr

Slava, zakladatel TCM Inner Balance, odjel v roce 2012 do Austrálie, kde vystudoval univerzitní obor tradiční čínské medicíny 
na Institute of Traditional Chinese Medicine v Sydney a získal titul Bachelor of Traditional Chinese Medicine.

 
Zaměření své praxe na ženské zdraví vnímá Slava v širším kontextu. "Pokud je žena zdravá a spokojená – fyzicky, emočně i spirituálně,
 je nepřímo ovlivněn zdravotní stav muže i dítěte." Mimo svou primární specializaci chce Slava pomáhat na cestě k vnitřní rovnováze všem, kteří jsou otevřeni změnám a novým poznatkům. Důležitá je především spolupráce klienta. Sám sebe vnímá, v rámci své praxe,  jako průvodce
/ asistenta. „Otevřu vám dveře, na vás je, abyste vstoupili,“ říká a má tím na mysli, že je na každém z nás, zda budeme krůček po krůčku měnit svůj život a naslouchat přitom své intuici.
Protože duše ví, po jaké cestě jít a proč.
znacka_off-white.png
tcminnerbalance_1920-11.jpg

Centrum TCM Inner Balance 

Centrum TCM Inner Balance založil Slava se svou ženou Jasnou po návratu z Austrálie v roce 2021. Naplnili tak svou vizi vzniku
moderního a příjemného prostoru, kde budou moci pomáhat lidem na jejich cestě k uzdravení. Centrum svou atmosférou přímo vybízí k odpočinku a relaxaci. "Chtěli jsme vytvořit elegantní místo, které bude promlouvat na ženy svou lehkostí
a čistotou, kde se budou cítit klidně a v bezpečí."
Ideální prostředí na to se otevřít něčemu novému,
protože to je první krok k úspěšné terapii. 
Víme, že velmi záleží na tom, kým a čím
se obklopujeme. Faktem je, že měníme prostředí a lidi tím, jací my sami jsme. Nekonečný duální cyklus, díky němuž můžeme měnit svět k lepšímu. A na této myšlence je centrum TCM Inner Balance postaveno. 
tcminnerbalance_1920-9.jpg
tcminnerbalance_1920-39.jpg
tcminnerbalance_1920-78.jpg

Jasna
Šnajdr

Když zavoláte nebo napíšete do TCM Inner Balance odpoví vám Jasna. Ženský a jemný element našeho centra. Jasněnka dbá na to, abyste se u nás cítili vždy příjemně. Domluvíte se s ní na termínu vaší návštěvy
a můžete si být jisti, že to bude právě ona, kdo vám zajistí absolutní pohodlí a příjemnou zkušenost celého terapeutického procesu. 
tcminnerbalance_1920-2.jpg
bottom of page